Stadsring.nl

Deze representatieve kantoorruimte in een verzamelkantoorgebouw is gelegen aan dé Stadsring van Amersfoort. Het totale kantoorgebouw heeft een totaal kantooroppervlak van ca. 5.050 m2 en is verdeeld over vijf bouwlagen. Het gebouw beschikt over een afgesloten ondergrondse parkeergarage en een parkeerdek.

Op de Stadsring houden onder andere de ondernemingen KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), TSN Thuiszorg, Stichting NIDOS & Theo van Leur Architectuur Presentaties kantoor.

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

TSN Thuiszorg
TSN Thuiszorg maakt zich sterk voor een leefbare wijk. Onze kleine, vaste teams kennen de buurt, spreken de taal en weten de weg. We begrijpen wat u nodig heeft en regelen zorg die u past. Dat doen we snel en goed; we zijn ervaren zorgverleners.

Stichting NIDOS
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.

Theo van Leur Architectuur Presentaties
Het is voor u als architect, projectontwikkelaar of bouwbedrijf belangrijk om een gevoel te vreeeren bij uw ontwerpen of projecten. Waar ontwerp- en bouwtekening uw hart sneller doen kloppen, blijft dit voor uw klant dikwijls levenloze materie. Uw klant heeft behoefte aan meer duidelijkheid.